Zastupitelé schválili vyhlášku o zkrácení doby nočního klidu

Verze pro tisk |

TISKOVÁ ZPRÁVA PO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelé schválili vyhlášku o zkrácení doby nočního klidu

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu schvalují českolipští zastupitelé pravidelně každý rok. Do této vyhlášky jsou zařazeny významné, oblíbené akce, které se v průběhu celého roku konají na území města Česká Lípa. Vyhlášku se seznamem akcí pro letošní rok schválili zastupitelé na svém březnovém jednání.

Tzv. „výjimky z nočního klidu“, tj. dny, kdy je kvůli akcím zkrácena doba nočního klidu, která je normálně stanovena na dobu od 22:00 – 6:00, schválili zastupitelé po dohodě s organizátory akcí, kteří žádají nejdelší výjimky. Ještě před schvalováním vyhlášky totiž proběhlo se zástupci vybraných akcích jednání na radnici, kde organizátoři diskutovali ohledně možných kompromisů.

Je dobře, že se v České Lípě koná mnoho akcí, které jsou hojně navštěvované. Ve městě je pestrá kulturní nabídka pro občany všech generací, jako město pořádání těchto akcí velmi podporujeme. Na druhou chceme brát ohled i na ty, kteří musejí vstávat do práce nebo mají malé děti, a pro které jsou tak akce nepříjemné. Diskutovala jsem proto možnosti kompromisů s organizátory vybraných akcí, kteří žádají o nejdelší výjimky. Podařilo se kompromis najít, za což jsem ráda. Věřím tedy, že budou spokojeni všichni. Navíc letos v létě máme naplánovanou další schůzku, kde se budeme bavit o nastavení výjimek na další rok. Letos se již více nedalo dělat vzhledem k tomu, že mají organizátoři například už nasmlouvané kapely,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že kompromisy je myšleno např. zkrácení času konání akce oproti loňskému roku, přesun akce na jiné místo i datum tak, aby se snížil počet víkendů, v rámci kterých se akce konají, nebo úprava zvukové aparatury.

Součástí vyhlášky je přesný seznam kulturních akcí v České Lípě v daném roce, jejichž program trvá až do pozdních nočních hodin a přesahuje tedy 22hodinu, která je určena jako hranice pro začátek doby nočního klidu. Vždy se jedná jen o seznam akcí na konkrétní kalendářní rok, proto je třeba vyhlášku schvalovat každý rok znovu.

Seznam akcí pro letošní rok:

13. 4. koncert (sportbar Honda, do 00:00)

30. 4. pálení čarodějnic (do 00:00)

17. a 18.5. Tyjátr na hradě (vodní hrad Lipý, do 00:00)

23.5. Večer s Jazzovou farmou Open air (náměstí T.G.M., do 23:00)

25.5. Lípák fest (klášterní zahrady, do 00:00)

1. 6. otevření koupaliště v Dubici (koupaliště Dubice, do 00:00)

7. 6. festival Všudybud 2024 (prostor u vodního hradu Lipý, do 1:00)

8.6. festival Všudybud 2024 (prostor u vodního hradu Lipý, do 2:00)
Goldies festival 8.6. (louka u Sportareálu, do 2:00)

21. 6. Škola rocku na vodním hradě (vodní hrad Lipý, do 00:00)

Muzejní noc (klášterní zahrady, do 00:00)

14. 6. Městské slavnosti (prostor u OD Banco, do 00:00)

15. 6. Městské slavnosti (prostor u OD Banco, do 2:00)

28. 6. EDM festival – Manene (koupaliště Dubice, do 2:00)

26. 7. 5. narozeniny českolipské pivotéky (bývalé škvárové hřiště u průmyslovky, do 1:00)

27.7. 5. narozeniny českolipské pivotéky (bývalé škvárové hřiště u průmyslovky, do 1:00)

17. 8. Všudybud mezi pilíři (hudební altán v Městském parku, do 1:00)

23. 8. Goldies festival (louka u Sportareálu, do 2:00)

31.8. Pivní slavnosti (vodní hrad Lipý, do 00:00)

14.9. Rock for ZUŠ (vodní hrad Lipý, do 23:00)

21.9. Lípák fest (klášterní zahrady, do 00:00)

Speed festival (centrum města, do 00:00)

5.10. October fest na Škroupáku (Škroupovo náměstí, do 00:00)

31.12. Silvestrovské oslavy (do 3:00)

Kromě této vyhlášky ještě zastupitelé vydali novou vyhlášku o požívání alkoholických nápojů, užívání omamných a psychotropních látek a používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích ve městě, kterou nahradili stávající vyhlášku schválenou v květnu loňského roku. Na základě doporučení členů Výboru pro životní prostředí byly do vyhlášky doplněny další prostranství, na kterých je zakázáno výše zmíněné činnosti provozovat. K těmto prostranstvím patří např. okolí v blízkosti Komerční banky, prostor vedle sportovních hal mezi ulicemi Wedrichova a Barvířská nebo park u ZŠ Pátova. Kompletní seznam přidaných prostranství najdete v aktualizované vyhlášce na webu města.


 


 

Česká Lípa chce zřídit technické služby

Především efektivnější péči o majetek města a veřejná prostranství si město Česká Lípa slibuje od založení vlastních technických služeb. Se záměrem jejich založení souhlasili českolipští zastupitelé na svém březnovém jednání. Nyní se bude řešit, v jaké formě technické služby vzniknou.

Město ročně vynakládá desítky milionů korun za údržbu města, kterou pro nás zajišťují externí firmy na základě vysoutěžených rámcových smluv. Cena služeb, které tyto firmy městu poskytují, se neustále zvyšuje, navíc pracovníci těchto firem jsou městu k dispozici jen pro smluvně ošetřené výkony. Pokud by město mělo vlastní technické služby, mělo by nad údržbou města přímou kontrolu, práce by byly efektivnější a operativnější. Pracovníci by pak byli městu k dispozici opravdu po celou svoji pracovní dobu, což je výhodné i při nenadálých událostech,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Technické služby by měly mít na starosti údržbu zeleně, dětských hřišť a sportovišť, dešťové a drenážní kanalizace, vodních toků a nádrží, laviček a mobiliáře, veřejného osvětlení a silniční světelné signalizace. Starat by se měly také o úklid zastávek, letní čištění a zimní údržbu komunikací, svislé dopravní značení, vánoční výzdobu a technické zajištění akcí města. Vstupní náklady jsou odhadnuté na cca 120mil. Kč, zázemí by měly mít technické služby v areálu v Poříční ulici a v garážích v Havlíčkově ulici. Vše ale bude ještě předmětem dalších jednání.

Prozatím jsme se se zastupiteli shodli, že chceme technické služby založit, o právní formě budeme nadále diskutovat a jednat. Budeme také diskutovat o tom, které činnosti technické služby začnou provádět jako první,“ doplnila českolipská starostka.


 

Do tří let by v České Lípě měla stát restaurace McDonald’s

Kromě restaurace KFC by měla v České Lípě konečně být i restaurace McDonald’s. Do tří let by měla stát na pozemku na sídlišti Špičák, který město v roce 2011 prodalo společnosti GIBELOTTE a.s. s tím, že zde nový majitel oblíbený Mekáč vybuduje. Nikdy se tak ale nestalo. Nyní má o předmětný pozemek zájem společnost McDonald’s ČR spol. s r.o., českolipští zastupitelé tak na březnovém jednání schválili dohodu o narovnání s oběma společnostmi.

Dohoda o narovnání znamená, že společnost GIBELOTTE a.s. převede pozemek společnosti McDonald’s ČR spol. s r.o. a s převodem pozemku na nového majitele přejde i závazek do tří let zde restauraci skutečně vybudovat. Tímto převodem tak původní majitel nebude mít vůči městu žádné další závazky, nebude tedy muset nadále platit smluvní pokutu 500 Kč/den, kterou kvůli nevybudování restaurace městu platí už zhruba 10 let. Pokud restauraci nevybuduje ani nový majitel pozemku McDonald’s ČR, náleží městu jednorázová smluvní pokuta ve výši 1mil. Kč.

Jsem rád, že se nakonec podaří mít v České Lípě obě restaurace, jak KFC, tak oblíbený mekáč, a to navíc na místě, kde už léta měla restaurace stát. Nové restaurace rozšíří nabídku občerstvení v České Lípě, vytvoří nová pracovní místa i brigádní místa pro studenty. Navíc věřím, že do restaurací budou chodit nejen místní, ale i lidé ze širokého okolí, protože nejbližší KFC a mekáč jsou v Děčíně nebo Mladé Boleslavi,“ uvedl místostarosta města Česká Lípa Martin Brož.

O restauracích KFC a McDonald’s se začalo v České Lípě více hovořit v květnu loňského roku, kdy zastupitelé schválili záměry prodejů dvou pozemků na sídlišti Lada, na kterých měly restaurace vyrůst. Pozemek na sídlišti Lada nakonec bude využitý jen jeden, a to pro stavbu KFC. Prodej pozemku za cenu minimálně 1 700 Kč/m2 a maximálně 1 800 Kč/m2 u kruhového objezdu poblíž benzinové pumpy schválili zastupitelé na jednání v listopadu 2023. Společnost McDonald’s nakonec od svého původního plánu ustoupila a pro stavbu restaurace využije pozemek na sídlišti Špičák.


 

Město koupí pozemek s rozbitým chodníkem u Telecomu, následně jej opraví

Rozbitý chodník v ulici U Spojů, vedle budovy tzv. Telecomu, po kterém denně projdou stovky občanů z centra města na sídliště Špičák a zpět, bude brzy minulostí. Chodník se nachází na pozemku soukromé společnosti, která chodník neudržovala. Po jednáních s vlastníkem se město rozhodlo část pozemku, na kterém chodník leží, koupit a chodník opravit. Výkup pozemku o výměře 960 m2 za kupní cenu ve výši 319tis. Kč schválili zastupitelé na svém březnovém jednání.

O svůj majetek se má primárně starat vlastník, město zároveň nemůže investovat do cizího majetku. Na řešení tohoto problematického místa jsme však rezignovat nechtěli. Podařilo se nám tedy kontaktovat vlastníka a po sérii jednáních a zařizování dojít k vzájemné dohodě o výkupu pozemku. Děkuji tímto majiteli za vstřícný přístup, protože navržená kupní cena je poloviční oproti odhadní ceně. Jakmile budeme mít chodník v majetku, chceme jej ještě letos opravit,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Kromě výkupu chodníku u Telecomu zastupitelé na svém březnovém jednání schválili také záměr směny pozemků poblíž výstupu z podchodu z hlavního vlakového nádraží. Zde vlastní město část pozemků, na kterých chce vybudovat chodník z podchodu pro pěší a cyklisty až do Dubické ulice. Část potřebných pozemků však dosud vlastní společnost PROECONOMY, s.r.o., se kterou město plánuje směnit pozemky za jiné, které nevyužije. Pokud se vše zadaří, město po dokončení směny bude mít všechny potřebné pozemky, na kterých bude možné chodník vybudovat.

Zastupitelé pak schválili ještě jeden záměr směny pozemků v Dubici, a to ploch, které město potřebuje pro budoucí výstavbu cyklostezky Česká Lípa - Dubice. Ta by měla propojit nově vybudované koupaliště v Dubici s centrem města.


 

Město počítá s opravou stadionu, na realizaci chce opět získat dotaci

Kompletní rekonstrukci atletického stadionu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice plánuje město Česká Lípa. Na realizaci projektu, jehož odhadované náklady jsou 52 mil. Kč, chce město získat dotaci. Proto zastupitelé na svém březnovém jednání odsouhlasili spolufinancování projektu až do výše 40 mil. Kč.

Souhlas se spolufinancováním je jedna z podmínek žádosti o dotační prostředky. V předchozích dvou letech se město již dvakrát pokusilo získat dotaci od Národní sportovní agentury, nikdy však nebylo úspěšné. Ve svém snažení získat dotační prostředky z jakéhokoli vhodného dotačního programu však město nepolevuje, proto zastupitelé vyslovili souhlas se spolufinancováním projektu znovu.

Záměrem města je kompletně zrekonstruovat celý atletický stadion, tj. nejen atletický běžecký ovál, ale také všechna další sportoviště pro atletické disciplíny, jako je skok vysoký, daleký, vrh koulí apod. Kromě atletického stadionu by se kompletní rekonstrukce mělo dočkat také travnaté fotbalové hřiště, kde by se neměl řešit jen povrch, ale také kompletní systém automatické závlahy s drenážní soustavou a nové umělé osvětlení. Projekt rekonstrukce je hotový, město má též na projekt platné stavební povolení. Nutné je tedy vysoutěžit dodavatele.

Měli jsme několik jednání se zástupci sportovních klubů, které stadion využívají. Modernizaci by si zasloužil areál jako celek, a proto jsme se dohodli, že oprava atletického areálu a fotbalového hřiště bude první etapou proměny stadionu. Necháme zpracovat studii, do které bude zahrnuta modernizace i dalších částí stadionu, jako jsou tribuny, osvětlení, parkoviště, zázemí pro sportovce. Studie by měla řešit modernizaci a využitelnost kompletně celého území. Úpravy bychom potom realizovali po etapách,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.


 

Zastupitelé schválili dotační program na podporu zdravotních služeb

Poslední dotační program pro letošní rok z celkem 11 programů schválili českolipští zastupitelé na svém březnovém jednání. Dotační program na podporu zdravotních služeb, který město vyhlašuje již od roku 2018, prošel v letošním roce výraznými úpravami.

Naším zájmem je, aby byl dotační program nastaven tak, aby co nejvíce vyhovoval lékařům, kteří mohou z tohoto dotačního programu čerpat dotace na zřizování nových ordinací či převzetí stávajících, zavedených. Radili jsme se proto s nimi a program výrazně upravili. Věřím proto, že program v letošním roce využije více žadatelů,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Dotační program je v letošním roce vyhlášen jako průběžný. Žádosti o dotace mohou lékaři podávat od 25. dubna do 30. září, ke schvalování zastupitelstvu budou žádosti předkládány dle toho, jak přijdou. V dotačním programu je připraveno 1,5 mil. Kč stejně jako v loňském roce, maximální výše dotace je stanovena na 500tis. Kč. Finanční prostředky mohou žadatelé využít na nákup vybavení do ordinace, mzdové náklady na plat zdravotní sestry či provedení stavebních úprav v ordinaci. Na realizaci projektu, na které žádají dotační prostředky od města, budou mít žadatelé lhůtu 24 měsíců, tj. dva roky.

V loňském roce byla z programu podpořena jen jedna žádost, zastupitelé přidělili 450tis. Kč MUDr. Martinu Mikulovi. Za celou dobu existence dotačního programu se podařilo podpořit celkem čtyři lékaře.


 

V České Lípě 21. března 2024

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru