16/2010

Verze pro tisk |
i-noviny obrázek článku

Budou vlakové zastávky na Ladech či v Okřešicích? Úředníci tají jména lidí, kteří dostanou od města grant. O kolik se prodražil zimní úklid? Město v době krize přispívá 150 tisíci na Noc s hvězdami. Přijede Divokej Bill či Oskar Petr. i-noviny na facebooku.

Poslední březnový den se uskutečnilo 36. zasedání českolipských zastupitelů. Informace opět čerpám jen ze zápisu, neboť jsem byl v době akce mimo republiku.
Jednání se neúčastnili Jaroslav Popelka, Milan Kubát, Karel Bubeník a Petr Skokan.

V rámci druhého bodu jednání došlo k odsouhlasení příspěvku Libereckému kraji na vybudování sídlištního sportovního areálu SOŠ a SOU 28. října v České Lípě z trvalého investičního fondu města ve výši 50 % investičních nákladů akce, maximálně však do výše 10 mil. Kč, a se zařazením částky 10 mil. Kč do rozpočtu ORMI na rok 2010.
V rámci rozpočtových změn mě zaujalo, o kolik korun byla letošní zima dražší oproti předpokladům. Položka čištění a zimní údržba byla navýšena o tři miliony korun. Miroslav Hudec k tomu poznamenal: "Zima byla mimořádná, bylo by dobré pro příště vážit použití posypového materiálu, na podzim při schvalování plánu zimní údržby navrhuji pozvat radou města někoho z komise pro životní prostředí, aby se plán zimní údržby upravil tak, abychom neplýtvali prostředky."
V sedmém podbodu došlo také k navýšení výdajů na položkách jako jsou projekt adaptace KD Crystal na knihovnu (3 miliony korun), Městská knihovna - výměna oken náměstí T.G.M. 170 (1,1 milionu). Kde na tyto změny a ještě mnohé další vzít peníze? Rozpočet byl navýšen o 15 milionů korun ze splátky Českolipské teplárenské. Proti tomu se ohradil Oldřich Panc: "Příjmy za prodej ČLT  by měly být v investičním fondu a ne v rozpočtu."

K mimořádným příspěvkům zastupitelstva města měl výhrady zejména Jaromír Štrumfa. Nesouhlasil například s tím, aby se přispívalo 150 tisíci na Noc s hvězdami na Housce. Ale ve výčtu položek, na nichž by se dalo ušetřit, byly například akce, které pořádá zpěvák Martin France (270 tisíc), klub Progres (50 tisíc), Big Band CL (45 tisíc) či Aeroklub Česká Lípa (35 tisíc). "Neshledávám důvod, abychom podporovali všechny, co něco pořádají. Musejí si to organizace hradit samy, dnes jsme v situaci omezených příjmů. Nebudu hlasovat," konstatoval.
Do diskuse se nakonec zapojila většina zastupitelů. Dr. Hudec například odůvodnil jeden ze svých postojů konstatováním, že TJ Lokomotiva má požádáno o pokácení 17 stromů. "Nechtějí si dát říci, jako důvody pro pokácení píší, že nechtějí, aby občané zakopávali o stromy a o kořeny. Toto není to, co bych podpořil."
Starostka Moudrá poznamenala, že má u sebe stížnost, že dr. Hudec vůbec na pozemku nebyl a při tom se ke kácení odvolává.

Nakonec se hlasovalo o každé položce samostatně. Prošly například příspěvky na tyto akce (v závorkách jsou částky v tisících korun):

Dokončení rekonstrukcí historické a přírodovědné geologické expozice v muzeu (128), účast Českolipského dětského sboru na festivalu ve Fresnu a prezentace v LA a San Franciscu (150), Realizace koncertního projektu "Diví muži na zemi i mimo ni (120), Realizace koncertního projektu "Noc s hvězdami na hradě Houska (150), Realizace koncertního projektu "Srdce srdci" (200), Filozofický klub Progres (50), Divadelní klub Jirásek (50), SWINGOVÝ A JAZZOVÝ ORCHESTR BIG BAND CL (45), Aeroklub Česká Lípa (100), Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa (350), Realizace sportovní akce Eurohry (50), Občanské sdružení ADRA (24), Mateřské centrum Pumpkin (60).

V podstatě proti akcím nic nemám, i když třeba přispívat na komerční akci kdesi na Housce mi košer nepřijde. Spíše mě zaujalo, že v zápise je několikrát uveden argument starostky, kterým dotace obhajuje: "Dali jsme i v minulém roce." To mě jako občana neuspokojilo. Stejné neuspokojení avizoval i Jaromír Štrumfa.

Při jednání o pokynech pro zpracování návrhu územního plánu se diskutovalo především o bezbariérovém podchodu na křížení Svojsíkovy stezky s budoucím západním obchvatem města. S doplněním pokynů o tento bod souhlasila většina přítomných zastupitelů. Naopak byl zamítnut návrh Miroslava Hudce, aby se v Lípě objevily čtyři nové železniční zastávky (na Ladech, v Manušicích, v Okřešicích a v Sosnové). Pro ně hlasovalo jen pět zastupitelů.  

Druhou půlku zasedání si nechám na příště. Dnes už těch čísel bylo dost. Bude to totiž zase o tom, kdo uspěl v grantech. I když je to nyní těžší zjistit, neboť v zápisu jsou začerněná místa některých obdarovaných. Tato skutečnost je vysvětlena poznámkou v úvodu: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Kdopak asi mohl dostat 10 tisíc korun na mezinárodní závody v plavání? To byl zase nějaký úředník horlivý! Pro většinu občanů je tak informace tajná, neboť neznám moc lidí, kteří by se šli na radnici poptat.

Co nás příští týden čeká?
Těm z vás, které škola nevzala na film Katka, doporučuji jít do kina Crystal v pondělí, kdy proběhne promítání pro veřejnost. V úterý mě zaujal pořad v městské knihovně. Nese název: Za temným sluncem do říše středu – o nedávné výpravě za zatměním do Číny. Ve středu vystoupí v Navrátilově sále, v rámci Hudebních sklepů, Oskar Petr a Jiří Vopava. Ve čtvrtek je Den Země, to vyražte na Škroupák. V pátek v Progresu vystoupí instrumentální skupina Sunflower Caravan společně s budějovickými Vees. A konečně v sobotu si přijdou na své příznivci Divokýho Billa a jejich duchaplných textů :o).
Jste-li na facebooku, můžete se stát našimi fanoušky. V rámci inovací, které pro naše čtenáře chystáme, můžete díky fanouškovské stránce vědět o vybraných článcích jako první – zde.
Pro ilustraci přidávám pár víkendových fotografií. Navzdory mraku sopečného popela nad naším územím se konečně povedl jarní víkend.

... nad Děčínem

Nahoru