14/2010

Verze pro tisk |

Připojí se svatostánky Českolipska k Noci kostelů? Černá listina zodpovědných za ceny tepla. Oprava Grabštejna stála už sto milionů korun. Starostka nás vyzývá k úklidu města. Kdo z učitelů Českolipska dostal od Kraje ocenění ke Dni učitelů? Co předvede v pátek Nopoď?

Po čtyřech dnech jsem se vrátil z Francie, a tak se pokusím deník naskládat ze zpráviček, které mi uvízly v poště.  Řadu zpráv vydám ještě samostatně.

V České republice se letos podruhé bude konat Noc kostelů. Uskuteční se 28. května. V našem kraji nad ní převzal záštitu hejtman kraje a do akce se zatím přihlásily tyto svatostánky: Přepeře - sv. Jakuba staršího,  Liberec -  Nalezení svatého Kříže, Liberec Ruprechtice - Sv. Antonína Paduánského, Liberec Hanychov - Sv. Bonifáce, Hejnice - Navštívení Panny Marie, Dlouhý Most -  Sv. Vavřince, Liberec Vratislavice n. N. -   Nejsvětější Trojice a Kaple vzkříšení,  Liberec - Modlitebna Sboru Církve bratrské.

Stále však přibývají další, a tak je možné, že se  brzy v seznamu objeví i ty českolipské. V rámci Česka a Rakouska, kde tradice vznikla, se do projektu zapojilo osm křesťanských církví (Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev metodistická a Církev starokatolická). Na programu nebudou jen modlitby, ale především setkávání lidí různých vyznání a kulturní akce. Projekt si dává za cíl představení kostelů celé populaci. Více můžete aktuálně zjišťovat zde.

V poště jsem nalezl i tiskovou zprávu Sdružení DOST!, které bojuje za spravedlivější ceny tepla pro všechny spotřebitele. Sdružení identifikovalo 150 osob, které údajně jsou přímo zodpovědné za katastrofální stav v centrálním zásobování teplem. Ve zprávě je zmíněna šestice těch nejhorších, v ní i Českolipanům dobře známý Václav Hrach, předseda představenstva MVV Energie, či v Doksech určitě "populární" Jan Podolský, ředitel firmy Lenoxa, který je mimo jiné označován za viníka čtyřdenního výpadku dodávek tepla v Doksech mezi 22. a 25. březnem 2010.

Jedničkou v žebříčku je Oldřich Vojíř, poslanec ODS, svou činností v Poslanecké sněmovně pomohl v uplynulých letech prosadit zákony, které nahrávají dodavatelům tepla a odběratele odsuzují do nerovnoprávného postavení. Podle zprávy je přímo zodpovědný za zamítnutí takových novelizací zákonů, které měly ochránit odběratele tepla. Pátral jsem po celé černé listině a na jejím konci jsem ještě objevil českolipského poslance Juraje Ranince (dříve ODS, dnes přeběhlík, či spíše uběhlík).

Rada města Česká Lípa odsouhlasila vyhlášení výzvy starostky města Česká Lípa ke Dni Země, který se koná dne 22. dubna 2010. Takto výzva zní:

Vážení spoluobčané, ředitelé škol, zástupci organizací
Stejně jako v předešlých letech připravuje město Česká Lípa prostřednictvím odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa akci ke Dni Země (22. duben) s názvem „Za Českou Lípu krásnější“, která se stala již tradicí a je zaměřena na čistotu našeho města. Akce bude v letošním roce probíhat po celý měsíc duben.
Obracím se tedy na Vás všechny se žádostí o spolupráci. Jedná se o provedení jarního úklidu veřejně přístupných míst ve městě a jeho okolí. Zapojit se mohou všichni, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Odbor životního prostředí zajistí po dohodě odvoz sesbíraného odpadu a nezbytné pomůcky k úklidu. Nejlepší účastníci budou stejně jako v loňském roce odměněni.
Všichni, kteří by se chtěli zapojit, se mohou bližší informace dozvědět přímo na odboru životního prostředí. Kontaktní osobou je Ing. Jiří Smékal (telefon: 487 881 101, e-mail:
smekal@mucl.cz).
Děkuji předem všem, kdo projeví zájem o zvelebení našeho města.
Bc. Hana Moudrá
starostka města

Unikátní renesanční kapli na hradě Grabštejn  za účasti patrona hradu, operního zpěváka ND v Praze Luďka Veleho, náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerové, předsedy Senátu Přemysla Sobotky a dalších hostí požehnali mniši otec Tomáš a otec Bartoloměj. Jen dodávám, že do Grabštejna se v posledních letech investovalo již více než sto milionů korun.


Náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl včera ocenil 20 učitelů, trenérů a dalších pracovníků ve školství pamětními diplomy u příležitosti Dne učitelů. Letos byla podávána ocenění ve třech kategoriích: „Výrazná pedagogická osobnost roku 2009“, „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ a „Významný přínos pro naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje regionálního školství Libereckého kraje“. Sice nevěřím, že na kraji existuje něco jako koncepce rozvoje, ale nahlédl jsem do seznamu oceněných, abych zjistil, kdo z Českolipských si letos na ocenění sáhl.

Jablonné v Podještědí už na Českolipsko vlastně nepatří, ale přesto zmíním Olgu Hanusovou oceněnou ve druhé kategorii. Výsledky její práce můžete totiž využít i během výletů do Lužických hor. Paní učitelka Hanusová působí v předškolním vzdělávání již 40 let, v letech 1991 až 1998 byla ředitelkou mateřské školy Studánka v Jablonném v Podještědí, kde pracuje jako učitelka doposud. Hned na počátku 90. let začala spolupracovat s přeshraničním partnerem - s mateřskou školou v Lückendorfu.  Partnerství se uskutečňuje formou pravidelných týdenních setkávacích dnů a vícedenních společných pobytů 2x ročně střídavě na obou stranách hranice. Společně zpracovali a realizovala několik projektů - přeshraniční naučné stezky, víkendových ekologických programy pro rodiče a děti z obou partnerských škol a projektů vztahujících se k přírodě Lužických hor.

Ocenění ve stejné kategorii získali i Marie Dolejší, která od roku 1975 působila jako ředitelka Mateřské školy v Horní Libchavě, a Arnošt Holub, ředitel ZŠ ve Skalici u České Lípy.

Hned prvním oceněným v kategorii "Významný přínos pro naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje regionálního školství Libereckého kraje" je ředitel ZŠ Slovanka Václav Špetlík. Část zdůvodnění: Výrazně se podílí na realizaci strategických priorit obsažených v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, především v oblasti integrace žáků s poruchami učení i žáků s jiným handicapem. Během své ředitelské praxe se mu podařilo prosadit prvky inkluzívního vzdělávání - zavedení dyslektických tříd, bezbariérový přístup v celé škole, školní poradenské pracoviště se školním speciálním pedagogem, logopedem a psychologem.

Co mě upoutalo v nabídce kulturních akcí příštího týdne?
Úterní vystoupení Jiřího Schmitzera v Jiráskově divadle, středeční Don Quijot Klauniky Brno v novoborském divadle, páteční beseda v muzeu Eduarda Helda v Zákupech o Expedici Andy. Ve stejný den předvede novoborský Nopoď hru Skála smrti v režii Štěpána Kňákala. V sobotu mě nejvíce láká třetí přehlídka amatérského filmu v Progresu.

Kdo chcete, můžete se kouknout na pár fotek z mého pobytu v Alsasku – zde.


  
 

Nahoru