Lípa Musica po měsíci předprodeje ze dvou třetin vyprodána