Příští prezident

Verze pro tisk |

Politik Zeman, nepolitik Drahoš, nepolitik Horáček? Objeví se ještě nějaký politický kandidát? Měli jsme vůbec od roku 1918 nepolitického prezidenta? Jaký bude ten příští? Co myslíte?

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Příští prezident

...(3) Zastaví-li politické (státní policejní) úřady pro válečné události svou činnost, přenáší se jejich působnost na vojenská velitelství.
Přestaňte zesměšňovat pana Uksu, Doškáře a spol. Ti již dávno doložili, že politické orgány v této době působily. Viz. Vyhláška čsl. národního výboru v České Lípě, ze dne 10.5.1945,Provolání o stanném právu. Stejně tak doložili práci Národního výboru v NB.
Stejně tak urážíte práci Londýnské vlády, která dobře připravila převzetí politické moci národními výbory. Právní podklad k zakládání národních výborů byl dán ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 4. prosince 1944. Konkrétním podkladem pro převzetí polické moci bylo dáno vládním nařízením č. 4/1945 Sb., účinným od 9.5. 1945 § 1
(1) Na osvobozeném území Československé republiky buďtež vytvořeny a pokud možno v nejkratší době po vytvoření volbami podle zásad československých volebních řádů a podle zvláštního vládního nařízení obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory jakožto orgány zastupitelské a orgány veřejné správy ve všech jejích oborech.

Takže úžasný Toníku, přestaňte zpochybňovat fakta za účelem obhajoby válečného zločinu. Popravy civilistů vojáky bez řádného soudu . Je to odporné !!!

Nahoru

Re: Příští prezident

Popsal jsem právní stav v Novém Boru, který byl 2.6 v den popravy nacistů, to moldavite nezpochybňujete!!!
Nový Bor byl opět Československý až od 8.5.1945, předtím se jednalo o území Třetí říše. Soudy zde nebyly a veškerá soudní moc tedy byla v rukou vojenského velitele v tomto případě pplk. Sekáče. Bohužel pokud jste, a podle všeho jste, Sudetomil, tak je to mimo Vaše rozlišovací schopnosti a nikdy to nepochopíte.
Jinak k tématu. Dnes je to čtrnáct dní od neskutečné historické události, Miloš Zeman obhájil své prezidenství podruhé v přímé volbě. Stal se prvním prezidentem z vůle lidu a pak to ještě zopakoval. Takto nebyl zvolen žádný prezident v České a Československé historii.

Nahoru

Re: Příští prezident? - taková pěkná tečka

K TÉMATU, i když jen pro silnější povahy, protože je poněkud tragikomická:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630968080324803&id=100002348817883

Ostatně soudím, že topič elektrárenský je chabý nejen v politologii, ale i v historii a právu.
A nebudu sem už klikat, dokud autora tématu nenapadne založit nové téma s přiléhavějším názvem.

PS slovo historika Mgr. Smejkala na semináři 2009 k 2. červnu 45 v NB:
Případné činy borských zatčených měly být vyšetřeny příslušnými CIVILNÍMI orgány, které by rozhodly o případném potrestání. Nic takového nenastalo. Lidé v uniformách neprováděli žádné šetření a nezanechali žádný protokol. Obviněným nebyl sdělen rozsudek a hlavně na jakém základě by byl postaven. Nabízí se tedy jiný výklad, k němuž historik nikdy nenajde skutečné vysvětlující motivy. Jednalo se o mstu, odvetu nebo výstrahu. Všechny tyto možnosti nemají rozumný základ, nedají se konkrétně vysvětlit, protože vycházejí z prudkého hnutí citů nejen těch, kteří čin vykonali, ale také případného publika. Aktéři událostí mohli za války prožít trauma vlastního utrpení a ztrátu rodinných příslušníků a těžce to nesli. Byli však v uniformě a měli být pod přísahou a ta zavazuje k jednání, jak jsem to výše popsal. Nebyli oprávněni k provedení exekuce tím spíše, že již bylo po válce. Kdyby policista sám trestal zločince, k čemu by byl soud a spravedlnost.
Po šedesáti pěti letech asi nezjistíme, jaká byla minulost aktérů této události, čím se dali strhnout a zda svého činu někdy litovali.

Nahoru

Re: Příští prezident

Opět zesměšňujete práci pánů Uksa, Doškář a spol. Kolik nacistů bylo popraveno? Nejlépe jmenovitě.
Zařaďil jste se do odporných řad zpochybňovačů dekretů prezidenta Beneše. Z nich jasně vyplývá, že veškeré zákony, vyhlášky a smlouvy platné za první republiky vstupují opět v platnost 5.5.1945. A veškerá politická moc byla dána 9.5.1945 Národním výborům, což jasně dokazuje Vyhláška čsl. národního výboru v České Lípě ze dne 10. 5. 1945.
To, že Národní výbor NB byl v době popravy internován Sekáčovými vojáky, na tom nic nemění. Stejně jako názor, když není po ruce soud, tak je zastřelíme.
Zpochybňování dokladů na stránce Lidice, zpochybňování Benešových dekretů, obhajoba toho, čemu veškerý demokratický svět říká vražda, nebo válečný zločin, svědčí zřejmě o záměru.
Nebo o sníženém intelektu. To je také možné.

Nahoru

Re: Příští prezident

Také jsem si oddychl po té neskutečné události znovuzvolení.
Všichni jásají, že máme opět morální a lidský vzor. Můžeme se tak bezstarostně urážet, mlátit a ponižovat. . Máme jasný návod, že zákony jsou k tomu, aby se obcházely. Nebo si z nich nic nedělat a třeba kouřit i tam, kde je to zakázáno.
Osobně jásám, protože se nemusím bát, že tu ve Cvikově budou sexuálně obtěžovat nabušení černoši v kožených bundách se svými iPhony. A Češky se nezačnou balit do hidžábu, jak paní Ivana v Arábii.
Hlas lidu, hlas boží, proto Češi rozhodli, že budeme mít prezidenta, jakého si zasloužíme. Čekají nás krásné zítřky, kdy se ze sídla českých králů bude šířit morální vzor a příklad pro všechny poddané.
Tonda je toho dokladem.

Nahoru

Re: Příští prezident

Státní moc je druhem veřejné moci, jde o schopnost státu vnutit svou vůli subjektům, které jsou v dosahu jeho právního řádu. Slouží jako prostředek organizace a řízení společenských vztahů uvnitř určité státní společnosti.
V demokratickém právním státě existuje vyvážený systém tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní.
Moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní jsou na sobě nezávislé.
Moc soudní dne 2.6.1945 v Novém Boru za branné pohotovosti státu, dle Zákona č.131/1936 Sb., §120, vykonával pplk. Sekáč.
To jsou neoddiskutovatelná fakta. S tím žádný Sudetomil nic neudělá.
Pokud máte pocit, že v Novém Boru 2.6.1945 měl vykonávat někdo jiný moc soudní, tak napište, který orgán soudní moci a konkrétní osobu či osoby, které za uvedený orgán měly jednat.
Dle veškeré dokumentace a za daného právního stavu to byla Československá armáda a její velitel v Novém Boru pplk. Sekáč.

Nahoru

Re: Příští prezident

Cituji Toníka Novaka....Moc soudní měl pplk. Sekáč.
Tak nám představte, jak proběhl soud, kdo byl obhájcem, jak byl utvořen tribunál dle zákona o Stanném řízení.
Přestaňte neustále zpochybňovat Dekrety prezidenta Beneše, je to odporné. Chápu, proč tak rád jezdíte do Bavorska, kde se k vám okamžitě obyvatelstvo hlásí.

Nahoru

Re: Příští prezident

Moc soudní měl pplk. Sekáč za vyhlášeného stanného práva. Cituji moldavita:... "Ti již dávno doložili, že politické orgány v této době působily. Viz. Vyhláška čsl. národního výboru v České Lípě, ze dne 10.5.1945,Provolání o stanném právu..."
Moc výkonná tedy již fungovala - národní výbory. Moc soudní nikoliv a vzhledem k vyhlášenému stannému právu a k přihlédnutí k tomu, že pachatelé byli přistiženi a usvědčeni přímo při činu - neodevzdání zbraní a rádií.
Stanné právo tedy bylo vyhlášeno. Stanné právo je termín z oblasti trestního práva. Jedná se o výjimečné opatření státu, kdy lze mimořádně omezit některá z občanských práv. Může jít o situace jako je živelná pohroma, válečný stav, různé nepokoje a ohrožení. Stanné právo má zabránit narůstání společensky nebezpečných poměrů odstrašením pachatelů takových činů.
V době stanného práva se urychluje a výrazně zjednodušuje proces trestního řízení a udělené tresty jsou mnohem přísnější, často je využíván trest smrti.
Pplk. Sekáč nechal vydáním Rozkazu velitele pěšího pluku 47 k vykonání trestů dle stanného práva potrestat provinilce držící i přes opakované výzvy a za vyhlášeného stanného práva, vojenskou výzbroj - střelné zbraně dal popravit, rodiny vyhostit. Další provinilce, kteří drželi lovecké zbraně, vojenské chladné zbraně a radia nechal i s rodinami vyhostit.

Nahoru

Re: Příští prezident

A jak tedy proběhlo trestní řízení?
Soudce kat?

Na korouhvi státu je emblém s gilotinou,
z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou,
v kraji hnízdí hejno krkavčí,
lidu vládne mistr popravčí.

Král klečí před Satanem na žezlo se těší
a lůza pod platanem radu moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.

Na rohu ulice vrah o morálce káže,
před vraty věznice se procházejí stráže,
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.

S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,
kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat

Nahoru

Re: Příští prezident

No, moldavite, ke katovi českého národa Reinhardu Heydrichovi ta písnička není špatná, ale tahle písnička Karla Kryla se hodí lépe.

http://slideplayer.cz/slide/11467670/

Nahoru

Re: Kam až klesnou tzv. Odpůrci pomníku?

Je opravdu neskutečné, jaké lži a pomluvy jsou schopni šířit zastánci popravy německých civilistů bez soudu v Novém Boru.
Přehrajte si doporučený odkaz Miloše "Tondy" Novaka.
Stačí si najít dvě foto rodiny Heydricha a vydávat druhého syna Heidera za Václava Havla. Ani nevadí, že jsou u moře.
http://www.drittesreich.wz.cz/organizace/ss/ss-osobnosti/heydrich/heydrich.html

Tato odporná lež , za kterou by se nemusel stydět ani mistr Říšské propagandy Goebels, plně vystihuje pravou tvář Milouše a zřejmě i jeho okolí.
Já se s takovými lidmi odmítám bavit, jsou mi odporní.

Nahoru

Re: Příští prezident

Moldavite s Karlem Krylem jste začal vy. Doporučuji Vám si přečíst knihu Karla Kryla, Země lhostejnost. Tzv. "Sametová revoluce“ nebyl Václav Havel, ale právě Karel Kryl. Písně Karla Kryla i jeho hlas z rádia Svobodná Evropa jsem poslouchal téměř denně. V Břevnovském klášteře jsem se byl s Karlem rozloučit a se mnou i spousta lidí, Václav Havel se pohřbu nezúčastnil poslal za sebe svého mluvčího Medka, který byl několikrát přerušen při svém projevu, že lže.
Zatímco učitelé zpěvu za totality se nám snažili natlouct do hlavy něco o blýskajících kosách a poroučení větru a dešti, my jsem se na protest těmto ideologům komunistického totalitního režimu sešli u kytary a zpívali právě písně Karla Kryla. … Experte na Heydrichovy děti jsem rád, že alespoň nezpochybňujete druhé foto, Reinhard měl hošíky pouze dva......a na druhé fotografii je třetí hošík, jako kdo?

Nahoru

Re: Příští prezident Tonda byl prý vyřazen z Hydeparku

Tak jsem se dnes dozvěděl, že Tonda si za tento článek zde již neškrtne.
Tím by vyřazen i ze skupiny nezvýhodněných přispěvovatelů.
Pamatuji si na dobu, kdy komunisti řikali, soudruhu to si přehnal, na stranu nám nešahej.

Tonda šahal a došahal. Jsme sice v Hydeparku, ale vodsaď - podsaď.
Karla Kryla poslouchám dodnes. Na jeho pohřbu jsem nebyl.

Tondo, často jsem s Tebou nesouhlasil, ale definice demokracie říká: " Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat."
Nekonečná malost bývá provázena nekonečně velkou pýchou.
Prý to řekl Voltaire. Prý to ale neřekl.
.

Nahoru

Re: Příští prezident

Tonda byl redakcí opravdu zablokován?

Nahoru

Re: Příští prezident Tondovi, byl odebrán vstup do Hydeparku

Tonda byl opravdu redakcí zablokován!
Když bych uvedl, že je to cenzura, byla by zde velká reakce na moji hlavu.
Takže to nebyla cenzura.
Navíc necenzura bez informace pro všechny, pro účastníky i neúčastníky vánoční besídky.
je možné, že účastníci vánoční besídky ji mají.

Nahoru

Re: Příští prezident

Tak už jsme informováni. Díky přímým vztahům Tonda-vltavín.
Když se tak oháníte Francouzi, jistě víte, že brzy vstoupí v platnost zákon, ukládající provozovatelům portálů okamžitě mazat lživé zprávy. Pod vysokými pokutami . Dokonce Facebook s tím začal dopředu.
Jestli vám tu budou scházet zprávy typu, že náš prezident Havel byl oblíbencem Heydricha a je na fotografiích zaměňován s jeho synem Heyderem jako důkaz, nevadí. Na příští schůzce s Tondou si vyžádejte další, jistě jich má plnou flešku. O nic nepřijdete.
Je zajímavé, jak vy cenzurujete zprávy o sobě. O tom svědčí četnost přestupkových řízení, kterými se chlubíte.

Nahoru

Re: Příští prezident

Nějakej Tonda se stejně zase převeksluje a vobjeví.Dělal to tak celej život.My kluci z Prahy ho známe móóóc dobře,že jo.! A jak pilně donášel ,aby mohl měnit a nemusel makat! Dělal našemu řemeslu fakt čest!!

Nahoru

Re: Příští prezident Paul Polansky

Tak jsem se pídil po tom, kde se vzala fáma o VH (nar.1936) sedícímu v době svých 8. narozenin na klíně Heydricha . Pomiňme, že v době, kdy mu bylo osm, byl Heydrich dva roky po smrti.
Je to opět z románu Bouře Polanskyho. Což nám ale antipomníkáři předkládají jako historická fakta. Zde vystupují Havlovi pod jménem Šavlovi.
Zcela pomíjen je fakt, že kniha začíná...„Přestože většina zde vylíčených incidentů a událostí se stala, všechny postavy jsou smyšlené. Mohlo se to stát. Muselo se to stát. Stalo se to dříve. Později. Stalo se to, ale ne vám.“
str.75... Šavlův syn měl narozeniny. Bylo mu dnes osm. Nemohl by se Herr Protektor nechat vyfotografovat se Šavlovým jmenovcem? Heydrich byl příliš vysoký, než aby mohl stát vedle blonďatého chlapce. Přinesli židli. Heydrich si sedl a bez sebemenší námahy si chlapce posadil na koleno.
Toho se chytli komunisté a sládkovci a později se "zpráva" stala ozdobou ničeho jiného než dezinformačního webu Parlamentní listy
Podrobný rozbor knihy Bouře a Lety s výhradami k historické věrnosti napsal Ondřej Slačálek v Novém prostoru č. 451. Zdá se, že Polansky si hodně vymýšlí a přehání. Mluví třeba o takovém počtu obětí v Letech, který je vyšší než počet vězňů, kteří táborem prošli.
http://novyprostor.cz/clanky/451/kniha-pro-lagr-a-prasecak

Nahoru

Re: Příští prezident a ČRo

Reportérka ČRo zaslala na prezidentskou kancelář dotazy
Dobrý den pane Ovčáčku,
ráda bych se zeptala na několik dotazů v souvislosti s víkendovým výročím komunistického převratu v únoru 1948.
1. Jaký byl o víkendu program pana prezidenta? Pobýval v Lánech?
2. Proč Pražský Hrad nepořádal - například podobně jako ministerstvo kultury - v souvislosti s výročím nějakou akci?
3. Pan prezident se k výročí dosud nijak nevyjádřil. Mohl byste nastínit proč?
4. Nebylo by však vhodné při této příležitosti připomenout zločiny komunistického režimu, aby se na ně nezapomnělo?
5. Během nedělního výročí došlo i k demonstraci aktivistů, kteří poukazovali na to, že komunisté se 70 let po převratu dostávají opět k moci mimo jiné s pomocí prezidenta, který v dubnu vystoupí na jejich sjezdu. Co na tuto kritiku říkáte?
Děkuji předem za reakci
S pozdravem
Kristýna Novotná

Reakce prezidentova mluvčího Ovčáčka na Twitteru:
ČRo nám zaslal u příležitosti komunistického puče kádrový dotazník. Tradice Čs. rozhlasu, který puč v roce 1948 podporoval, je stále živá.
A přiložen důkaz kolaborace ČRo
http://www.neaktuality.cz/domaci/ceskoslovensky-rozhlas-byl-k-50-vyroci-vyznamenan-radem-vitezneho-unora/

Úsměvné?

Nahoru

Re: Příští prezident

Jsem hluboce přesvědčen,že vůlbec není od věci,že je volba prezidenta přímá a všelidová,byť máme zastupitelskou demokracii. Ovšem parlamentní,která se volby prezidenta nermusí týkat!! Už netýká a jest to správné.
Co by však nadcházející volba měla splnit především, aby nově zvolená osobnost dokázala kultivovat prezidentskou funkci ve směru k národu,lidem a politikům. A tím by mohla být začít napravována i celá česká pochroumaná společnost.
Jsem jednoznačně pro, aby takovou osobností byla konečně ŽENA, kterou ale nevyprodukuje Senát nebo Parlament,ale takříkajíc "nepolitické" prostředí.. Nechci konkretizovat které,ale vím,že ženských osobností je tam dost. Tak snad se některé z nich "pochlapí" a namíří do stop Libuše.....
V několika zemích již na to přišli a ženská kandidátka převálcovala mužské protějšky. Slováci,Chorvati...Když nic jiného, tak vypadájí moc hezky a chytře!!

Nahoru

Re: Příští prezident

To: 14. Prosinec 2021 - 20:11 | Stanislav Valdman

Hmmm, nemyslím si, že by osoba například typu Danuše Nerudové byla dobrý tip ...

Nahoru