Českolipský komorní cyklus završí vánoční koncert Musicy Florea

Verze pro tisk |

5. ročník Českolipského komorního cyklu vyvrcholí v úterý 13. prosince netradičně v kostele Narození Panny Marie v České Lípě. Po čtyřech letech se na scénu této koncertní řady vrací jeden z předních českých souborů zaměřených na dobově poučenou interpretaci staré hudby Musica Florea uměleckého vedoucího Marka Štryncla. Pro adventní a předvánoční čas soubor nastudoval vokálně-instrumentální program složený z děl vrcholného a pozdního baroka, které akcentují duchovní rozměr vánočních svátků a jejich radostné poselství. Ve skladbách Bacha, Vivaldiho, Sammartiniho či Wernera se v sólových úlohách představí sopranistka a českolipská rodačka Alena Hellerová nebo flétnisté Marek a Anna Špelinovi. Vstupenky na závěrečný koncert letošního Českolipského komorního cyklu jsou v prodeji ve festivalové pokladně v České Lípě nebo online.

Vánoční koncert souboru Musica Florea zavede posluchače čistě barokním programem do časů, kdy mělo náboženství určující úlohu v životě celé společnosti a duchovní rozměr Vánoc byl naprosto převažující nad materiálním. Vánoce byly vedle Velikonoc nejdůležitějším křesťanským svátkem a tento čas radosti, ve kterém se připomínalo narození spasitele, se otiskoval i v dílech tehdejších mistrů. Dobře to ilustruje například pastorála o narození spasitele od Gregora Josepha Wernera, který byl Haydnovým předchůdcem na pozici dvorního kapelníka rodiny Esterházy v dnešním Eisenstadtu v Burgenlandu. Podobně silně se téma Vánoc propisuje do concerta grossa g moll od Guiseppe Sammartiniho, které bylo původně zkomponováno pro uvádění na štědrovečerních bohoslužbách. Pozdně barokní večer nemůže opomenout ani dílo Antonio Vivaldiho či Johanna Sebastiana Bacha. Jeho kantáta slavná Jauchzet Gott in allen Landen zvěstující a naléhající na šíření božské radosti do všech zemí původně pro provozování o Vánocích určena nebyla, ale tematicky s tímto vrcholem křesťanského kalendáře nepochybně souvisí.

Alena Hellerová studovala zpěv na Konzervatoři v Teplicích, na Pražské konzervatoři a dále na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Magdalény Hajóssyové. Jako sólistka se představila v řadě oratorií, kantátách i ve skladbách soudobých autorů a spolupracovala s předními českými tělesy. Od roku 2010 se intenzivně věnuje barokní hudbě a je členkou Collegia Vocale 1704, s nímž koncertovala i jako sólistka na prestižních festivalech na řadě míst Evropy. Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České Republice. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými rysy ansámblu, který se za svou bohatou kariéru pod vedením dirigenta, violoncellisty, sbormistra a skladatele Marka Štryncla představil na řadě významných světových festivalů a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly po celém světě.

Vstupenky na závěrečný koncert 5. ročníku Českolipského komorního cyklu jsou k dostání online na www.clkc.cz i v předprodeji cyklu v kanceláři v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě. Zbývající vstupenky budou v prodeji i ve večerní pokladně před koncertem.

Program 6. ročníku cyklu bude představen v lednu roku 2023 a předprodej vstupenek bude zahájen 1. února.

Záštitu nad cyklem převzaly Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Ing. Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa. Tradičními podporovateli cyklu jsou Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, Město Česká Lípa a Rodina Tichých.

www.clkc.cz 

alt
alt
alt
Nahoru