Pět otázek pro starostku České Lípy (11/2020)

Verze pro tisk |

Kolik incidentů řešila Městská policie během nouzového stavu? Bude v Jiráskově ulici klidněji? Bude dost peněz na granty?

Musela Městská policie během podzimního nouzového stavu řešit nějaké incidenty?

Pokud máte na mysli prohřešky proti vládním nařízením, tak čistě statisticky do začátku listopadu řešila Městská policie Česká Lípa 163 událostí souvisejících s porušováním těchto nařízení. Šlo zejména o nenošení roušek a o pohyb venku v době mezi 21:00 a 4:59 hodin. Strážníci využili celou škálu sankcí, od domluvy až po desetitisícové pokuty, které padly při opakovaném porušení zákazu nočního vycházení. Tolik ke statistice. Obecně však městští strážníci pomáhají v této době nad rámec svých běžných činností na dalších místech, jako je českolipská nemocnice, kde slouží například u odběrového stanu, nebo městský úřad, kde dohlíží na hladký chod úřadu a usměrňují fronty občanů před úřadem. Jsem jim za tuto pomoc velmi vděčná a velmi jim za ni děkuji.

Obyvatelé Jiráskovy ulice jsou poněkud méně přizpůsobiví životu v centru města. Situací s nimi se zabývala už bývalá starostka. Je nějaká naděje, že tato ulice bude v budoucnu klidnější?

S obyvateli Jiráskovy ulice se pravidelně scházím s kolegy z řad městského úřadu, Městské policie Česká Lípa i Policie ČR. Nejdiskutovanějším tématem je vyhlášení bezdoplatkové zóny. Doposud jsme však bohužel naráželi na nedostatek nutných materiálů, jako jsou statistiky trestné činnosti nebo zvýšený výskyt sociálně patologických jevů. Při poslední společné schůzce s občany této lokality bylo dohodnuto, že by nám v této oblasti mohl pomoc pan JUDr. Filip a syn, kteří jsou zároveň obyvateli Jiráskovy ulice. Již proběhlo jednání, kdy pan Filip přišel s možnou strategií, jak by tuto bezdoplatkovou zónu šlo vyhlásit. Veškerá jednání jsou zatím v počátcích, ale myslím, že je tu určitá naděje, že by se situace v této ulici mohla uklidnit. Byla bych za to moc ráda. Nerada bych však, abychom problém přesunuli do jiné části města, proto je třeba jednat opravdu obezřetně.

Bude se v současnosti nějak měnit grantová politika města? Zejména v oblasti sportu a kultury. Ať už z důvodu nutnosti úspor, anebo naopak z nutnosti znovunastartovat společenský život ve městě.

Přípravy rozpočtu na rok 2021 jsou v plném proudu. Mohu říci, že jsme všechny dotační tituly zachovali, a to ve stejné výši, jako v letošním roce. Naopak bych ráda ještě jeden dotační titul přidala, peníze by z něj mohly čerpat spolky jako jsou včelaři, myslivci, rybáři nebo zahrádkáři, pamatovali bychom zde i na určitou podporu investic. Tyto spolky často získávají peníze formou daru z fondu rady města. Pokud by měly jednotný dotační titul, byla by pro toto přidělování peněz stanovena jasná pravidla, což je dle mého názoru žádoucí. Věřím, že se podaří tento nový dotační titul v rozpočtu prosadit.  Jsem přesvědčená, že je to další z cest, jak do dění města a pro vzájemnou spolupráci přitáhnout další aktivní a šikovné lidi.

Sledujete nějaké online přenosy divadel, koncertů? Jak se snažíte kulturně žít v této době?

Vítám veškeré on-line kulturní aktivity, je vidět, že lidé z této branže jsou kreativní a dokáží se přizpůsobit i této divné době. Osobně však na tyto přenosy bohužel nemám čas. Volné chvíle, kterých naštěstí mám nyní více a které bych v normální době ráda trávila např. na koncertech Lípy Musicy, v divadle nebo na nejrůznějších slavnostních předáváních, nyní věnuji rodině, která si to po náročných uplynulých měsících opravdu zaslouží. Mám několikaměsíční vnučku a ročního vnoučka. Chvíle s nimi jsou nenahraditelné a kultury je při nich vždycky dost????

Prostor pro vaše téma:

Poděkování

Jsem nesmírně vděčná za všechny bohulibé aktivity, kterými se lidé snaží pomoci v této zvláštní době. Velký dík tak posílám do ZŠ Partyzánská za jejich projekt „Rozhýbeme Partyzánku“, poděkování zároveň letí také do firmy MODUS, která z každého prodaného svítidla věnuje 25 Kč na účet českolipské nemocnice, ve středu 11. listopadu firma předávala prvních vybraných 100tis. Kč. Vážím si aktivity dobrovolníků, ale i vojáků, dobrovolných hasičů, zaměstnanců ZŠ 28. října, kteří zajišťují péči o děti zaměstnanců v první linii, a již výše zmiňovaných městských strážníků, všichni pomáhají, kde to jen jde. Tito lidé ulehčují práci zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, na nichž tíha této doby leží nejvíce. Děkuji také samozřejmě dalším profesím, díky nimž se daří náš běžný život držet v normálu. Věřím, že tato doba již brzy skončí a děkuji každému, kdo přispívá svým chováním k tomu, aby to bylo co nejdříve.  

Nahoru