Lípa koupila pozemky, na kterých by mohl vzniknout útulek

Verze pro tisk |

Třicet šest tisíc metrů čtvrtečních plochy ve Staré Lípě může v budoucnu sloužit zvířatům umístěným v útulku pro opuštěná zvířata. Právě se záměrem vybudování tohoto typu zařízení, které na území Českolipska a Novoborska zoufale chybí, rozhodli zastupitelé o nákupu pozemků ve Staré Lípě. Ty město koupí od insolvenčního správce za kupní cenu dva miliony korun.

Až do října 2018 využívaly obce a města na území bývalého okresu Česká Lípa pro umísťování opuštěných psů útulek v Dobranově. Pro přehled v období let 2016 až listopad 2017 bylo v Dobranově umístěno cca 285 psů z České Lípy. Od listopadu 2017 do července 2019 byli psi umisťování do útulku BONA na Kozlech, kde v této době bylo umístěno 89 psů z území obce Česká Lípa. 

„Od srpna letošního roku využíváme služeb útulku pro opuštěná zvířata v Děčíně, kam zatoulané psy vozíme. Dobře pak fungují i záchytné kotce, kam městští strážníci po odchytu psy vozí, a o které se starají dobrovolní hasiči Česká Lípa. Zde můžeme psa nechat až sedm dní. Ve většině případů se majitel během této doby najde, takže do Děčína vozíme minimální počet psů,“ uvedl místostarosta Jaroslav Turnhöfer a doplnil, že právě v Děčíně, ale i v Kolíně a Praze se chce město při budování útulku inspirovat. „Ve všech zařízeních jsme se byli osobně, abychom zjistili, jak má dobrý útulek správně fungovat. Odnesli jsme si spoustu konkrétních tipů a doporučení, která bychom v České Lípě rádi zrealizovali,“ doplnil místostarosta. 

S chybějícím útulkem se potýká nejen Česká Lípa, ale i ostatní města a obce na Českolipsku a Novoborsku. „Na jednání se starosty jsme se dohodli, že se jako největší město v regionu pokusíme vytipovat pozemky, které by byly ke stavbě útulku vhodné. Plocha ve Staré Lípě je na dobře přístupném místě, zároveň v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby, tedy by zvířata neměla nikoho rušit. Je zde dostatek místa pro procházky se psy, ale i pro další rozvoj. Budeme muset sice změnit územní plán, aby pozemky, které jsou nyní vedené jako ostatní plocha, byly plochou využitelnou pro občanskou vybavenost. Zároveň bude nutné posunout trasu biookoridoru, který přes pozemky vede, nicméně po prvních konzultacích s příslušnými úřady by to neměl být problém, jelikož v územním plánu navržený biokoridor vede přes betonovou plochu pozemku a změnou by tak došlo k narovnání skutečného stavu, kdy se biokoridor posune směrem k pásu vzrostlé zeleně. Pak se musíme také dohodnout se starosty ostatních města a obcí na tom, jakým způsobem by se podíleli na financování útulku,“ popsala další kroky starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Budoucí útulek by neměl sloužit pouze pro umístění opuštěných psů a koček, ale obecně všech opuštěných zvířat, tedy i drobných živočichů či hospodářských zvířat. Město by jej chtělo koncipovat jako edukativní areál, kde by byl prostor pro školní exkurze a různé vzdělávací programy, ale mohla by zde být i cvičná louka se cvičištěm psů. Pro zvířata by zde mělo být k dispozici na tři desítky chovných kotců. Město dále zvažuje, že by ke vchodu do areálu umístila jakýsi „babybox pro zvířata“, kam by mohl majitel nechtěného mazlíčka bezpečně uložit a svěřit do péče útulku.
 

Nahoru